O dřevěných domech

Dřevostavba zaujímá na našem trhu zejména s rodinnými domy stále větší místo. Přesto se zde stále ještě v dost velké míře objevuje názor vzniklý v době nedávno minulé a sice, že dřevostavba je stavbou méněcennou a provizorní. Nejsilnějším argumentem k tomu se používá heslo „cihla je cihla“.

Proti tomuto argumentu je těžko cokoliv namítat. Cihla je skutečně cihlou se všemi jejími nectnostmi, i když se jí moderní cihlářský průmysl všemožně snaží vylepšit. Stále je to velmi nasákavý materiál, který má podstatně horší tepelně izolační vlastnosti, než v dnešní době používané izolanty na bázi minerálních či skelných vláken či různých přírodních materiálů nebo než je klasický polystyren. Samozřejmě má i horší tepelně isolační vlastnosti než dřevo. Cihelná stavba má delší dobu realizace, je na stavbě podstatně pracnější a je jí nutno nechat přes zimu vymrznout. Tepelná akumulace cihelných stěn je v dnešní době regulovatelného vytápění spíše nevýhodou, neboť vyzařuje teplo, když ho již nepotřebujeme (po odjezdu např. na hory) a když teplo potřebujeme, musíme napřed ohřát hmotu zdi (když se z hor vrátíme). Také na omak a celkovou pohodu jsou stěny dřevostaveb podstatně příjemnější.

Rychle se vyvíjejícímu způsobu života vynikne další velmi důležitá výhoda dřevostaveb. Lze ji podstatně snadněji adaptovat na nové požadavky či demontovat a postavit stavbu novou.

Tím, že vzhledem k velmi dobrým tepelně izolačním vlastnostem nepotřebujeme tak tlusté stěny, získáme ze stejného obestavěného prostoru větší užitné prostory (v běžném rodinném domku to může být i slušně velká místnost).

Při dnešním prudkém vzestupu cen plynu, kdy nás média seznamují s nárůstem ceny plynu za rok, platí pro uživatele moderní dřevostavby rodinného domu vytápěného plynem parametry zdražení uváděné pro bydlení, kde se plynem jenom vaří a ohřívá teplá voda. Tak velký je rozdíl v nákladech na vytápění. Nejčastější námitky jsou z hlediska požárně bezpečnostního. Pokud se požár skutečně rozhoří, dřevostavbu již nikdo nezachrání, ale zděnou stavbu také ne. Likvidace spáleniště u dřevostavby je však podstatně jednodušší a hlavně lacinější. Přitom požární bezpečnost musí být zabezpečena podle stejných předpisů a norem pro všechny stavby určené k bydlení bez rozdílů.

Další častou námitkou proti dřevostavbám je jejich životnost. Odborníci tvrdí, že je 70 až 100 let. Já k tomu dodávám, že jsou příklady, kdy je praktická životnost podstatně delší. Důležitá je péče a pravidelná údržba, nakonec tak jako u každé jiné stavby. Z hlediska životnosti je však daleko důležitější životnost morální. Kdo by dnes chtěl žít v domě 70 let starém, pokud by tento nebyl rekonstruován. A přitom rekonstrukce na aktuální požadavky může být dražší než nová stavba. I v pořizovacích nákladech, pokud budeme srovnávat srovnatelné (stejné tepelné ztráty, stejný užitný prostor), vyjde dřevostavba skoro vždy cenově zajímavěji. Základní materiál dřevostavby je obnovitelný, zcela ekologický a v podstatě nevyčerpatelný materiál, na jehož získání potřebujeme minimum energie, což se o jiných materiálech říci nedá. Tyto vlastnosti mají význam zejména z hlediska makroekonomického a z pohledu ochrany přírody.

Dnešní dřevostavby nemají již nic společného s montovanými provizorními „baráky“ či s „okály“ stavěnými za minulého režimu. Architektura dřevostaveb je velmi rozmanitá. Lze postavit domy, které laik nerozezná od zděných, stavby, kde je dřevo přiznáno a architektonicky využito, ať již jako obklad, či jako základní materiál u roubených či hrázděných staveb.

Že dřevostavby zejména ve stavbách pro bydlení zaujímají ve světě daleko důležitější místo, je možno vidět i v tak drsných klimatických podmínkách jako je Kanada a celá severní Amerika, Skandinávie, asijské země jako např. i Japonsko. I u našich nejbližších sousedů v Německu dřevostavba tzv. Fertighaus v bytové výstavbě zastává podstatně důstojnější postavení než u nás. Dřevěných rodinných domů se tam v poměru k ostatním druhům výstavby staví v řádu několika desítek procent. Stejně tak je tomu i v Rakousku.

Zdroj: www.abecedabydleni.cz

Doporučujeme: