Nízkoenergetické domy

Podle našich zkušeností je systém nízkoenergetické montované dřevostavby při srovnatelných tepelně izolačních vlastnostech oproti zděné stavbě levnější asi o jednu pětinu. Musíme zdůraznit „při srovnatelných tepelně-izolačních vlastnostech“. Většinou vám totiž žádná stavební firma, která se zabývá zděnými stavbami, neřekne ani neuvede, např. ve své cenové nabídce, že jejich stavba nemá srovnatelné tepelně-izolační vlastnosti jako nízkoenergetická stavba. Chybí osvěta, a proto se staví převážně stavby, které sice ještě odpovídají současné normě, ale z moderního hlediska jsou to stavby, které jsou určené k dodatečnému zateplení. V době, kdy energie jsou jedním z hlavních problémů naší doby, je to zarážející zkušenost. Stavebník, ke kterému se nedostanou potřebné informace, je potom zlákán nízkou cenou zděné stavby, která má obvodové zdivo například z děrované cihly (bloku), při šířce pouze 33 cm, nebo tvárnice 45 cm. Za vytápění pak uživatel stavby platí i trojnásobně více, než je to u dobře provedené nízkoenergetické stavby.

Vyspělé státy tuto věc už dávno uchopily a například, v Kanadě, kde mají obdobné nebo tvrdší klima než je tomu u nás, se už staví zhruba osmdesát procent montovaných, kvalitně provedených nízkoenergeticikých dřevostaveb. Abychom nekřivdili všem, tyto skutečnosti vám uvedou pouze solidní firmy, které se zabývají zděnými stavbami a které se specializují také na nízkoenergetické stavby. Samozřejmě že se dá postavit nízkoenergetická stavba i zděná, ovšem v tu chvíli se dostáváme vždy na vyšší cenovou úroveň, než je běžná nabídka zděných staveb. Montovaná dřevostavba svou sendvičovou konstrukcí existuje pro to, aby byla stavěná jako nízkoenergetická a je přímo ideální. U nízkoenergetické montované dřevostavby má dobře provedená obvodová stěna síly 28 cm tepelný odpor 5,884 m2K/W, čehož se dosahuje u Porothermu při 97 cm a Ytongu při 76 cm. Takovéto tloušťky zdí samozřejmě nikdo nedělá, takže se cenově srovnává, při stejné tloušťce zdi, nesrovnatelné.

 

Doporučujeme: