Proč bydlet ve dřevě

Dřevostavby mohou být dnes po architektonické stránce velmi působivé a zcela rovnocenné zděným domům. Použití dřeva v bytové výstavbě velmi dobře vyhovuje současným požadavkům na funkčnost a finanční dostupnost bydlení a udržitelnost výstavby z hlediska vyčerpatelnosti surovinových zdrojů.

S možnostmi širšího využití dřeva ve stavebnictví u nás však souvisí překonání představy odborné i neodborné veřejnosti o dřevu jako materiálu, který je vhodný pouze na dočasné stavby, krovy, stropy, menší inženýrská díla, sloupy, oplocení, okna, dveře, podlahy, obklady a další stavebnětruhlářské výrobky.

Dnes, kdy máme k dispozici špičkové omítkové materiály, ani odborník na první pohled nepozná, zda je dům zděný nebo z materiálů na bázi dřeva. Dřevostavby mohou být po architektonické stránce velmi působivé a zcela rovnocenné zděným domům. Elegance každého domu je podmíněna i jeho cenou Stupeň elegance každého domu, i zděného, je však silně podmíněn jeho cenou. I v případě architektonicky jednoduchých domů lze jejich vhodným rozmístěním v terénu a celkovým provedením venkovních úprav docílit velmi dobrého výsledku. Životnost dřevostavby, která je dobře provedena a udržována, je takřka neskutečná. Dokladem toho jsou stavby v Japonsku ze 7. stol. n. l. Také u nás nalezneme stavby, které toho hodně pamatují. Patří k nim například Slezský dům (snad největší roubený dům v ČR) v Karlově Studánce, který je součástí lázeňského komplexu postaveného v letech 1803-1893.

Životnost domu však není pouze jeho schopnost vzdorovat času a degradačním vlivům, ale také schopnost reagovat na proměny životního stylu. Tyto předpoklady domy ze dřeva splňují vzhledem k jejich dobré vnitřní flexibilitě a též jednoduchosti, rychlosti a relativně malým nákladům na jejich modernizaci. Hlavním předpokladem dlouhé trvanlivosti dřeva ve stavbě je, aby se jeho vlhkost trvale udržovala okolo 12%, což je běžný stav u obydlených domů.

V našich klimatických podmínkách při této vlhkosti dřevo není běžně napadáno žádnými dřevokaznými houbami a hmyzem. Správné konstrukční řešení domu je však nejúčinnější metodou zajištění jeho životnosti. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat částem konstrukce, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům, nebo jsou v přímém styku se zdivem a základy. Toto vše platí především o nosné konstrukci.

Jiná situace je u dřeva, které nelze absolutně ochránit před deštěm, sněhem, slunečním zářením, mrazem a podobně. Zvláště u dřevěných obkladů nosné konstrukce, fasád, střešních říms a podobně, musíme volit správné detaily, a to i takové, které umožňují snadnou výměnu poškozených prvků. Pozornost je též třeba věnovat výběru správných krycích nátěrů. Obecně lepší schopnost ochrany dřeva v exteriéru mají krycí nátěry s vysokým obsahem pigmentu než transparentní (lazurovací) nátěry. Ve výjimečných případech, a to především v případě velmi exponovaných prvků, které jsou např. ve styku se zemí, použijeme chemickou ochranu dřeva. Prostředků chemické ochrany dřeva je dnes velmi mnoho, ale ne všechny jsou zcela zdravotně nezávadné (obecně platí, co škodí houbám a hmyzu, může škodit i člověku).

Tepelná izolace jakýchkoliv domů je pro jejich obyvatele důležitá především z těchto hledisek: účinnosti, dynamiky a výše nákladů při vytápění, vyloučení kondenzace vodních par ve stěnovém a střešním plášti, nadměrné teploty v letním období.

Domy ze dřeva se vyznačují tím, že velmi dobře splňují ta nejpřísnější kritéria tepelné izolace. Z tohoto hlediska by domy ze dřeva mohly v budoucnosti též přispět k jejich většímu uplatnění v bytové výstavbě. Mimo jiné i proto, že v současnosti u nás dochází k významnému zpřísnění požadavků na tepelnou izolaci domů.

Doporučujeme: